طراحي ساختمان‌هاي مقاوم در برابرانفجار در تاسيسات پالايشگاهي

از جمله حوزه هايي که همواره براي مهندسين سازه جذابيت بالايي داشته است حوزه مقاوم سازي و ساخت سازه هاي مقاوم در برابر نيروهاي غير عادي مي باشد. از جمله سازه هايي که همواره در خطر دائمي نيرو هاي غير عادي ناشي از اتش سوزي و انفجار قرار دارند مي توان از ساختمان ها و سازه هاي موجود در تاسيسات پالايشگاهي نام برد . لذا طراحي و مقاوم سازي اين سازه ها بسيار حياتي به شمار مي رود . اين کتاب با توجه به اين مهم نگارش شده و راه کار هاي مختلفي جهت طراحي و مقاوم سازي اين سازه ها در برابر انفجار را اموزش داده است . بخش اصلي اين کتاب ترجمه کتابي به همين نام مي باشد که توسط ASCE تهيه و تنظيم شده است و از جمله مراجع قابل توجه در اين زمينه مي باشد و بخش هايي از ان نيز نتيجه تجربيات نويسندگان است . اميد مي رود که اين کتاب بتواند تا حد اندکي راه گشاي دانش پژوهان , مهندسين و علاقه مندان باشد .

نویسندگان:‌ اميرساعدي داريان، محمدرضا صدري، محمدرضا رنجبران

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.