حل مسادل اساسي تحليل سازه‌ها

با توجه به اهميت بالاي تحليل سازه ها در دوره کارشناسي دروس تحليل سازه ها 1 و تحليل سازه ها 2 به عنوان يکي از اساسي ترين دروس پايه به دانشجويان رشته مهندسي عمران تدريس مي شود. با توجه به پيچيدگي هاي خاص اين دروس معمولا آموزش تحليل سازه ها در سطح دانشگاه هاي کشور با تمرکز بر روي چند مرجع خاص صورت مي گيرد. . لذا در چاپ اول اين کتاب فصول مربوط به تحليل سازه ها 1 از کتاب تک جلدي مهندس مجيد بديعي حل شده و با توضيحات جامع ارائه شده است. در اين کتاب سعي شده تا از حل مسائل با استفاده از روش هاي خاص و تکنيک هاي ابتکاري صرفنظر شده و مسائل به کمک روش هاي پايه اي و بسيار ساده حل شوند. با توجه به سطح بالاي مسائل طرح شده, يقينا بررسي و دقت در روش هاي حل ارائه شده و يادگيري مسائل اين کتاب سطح مهارت و توانايي هاي دانشجو را در اين رشته بالا مي برد.

نویسندگان:‌ سيدعلي منتظري، اميرساعدي داريان، اميرابراهيم بخشي‌پور

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.