راهنماي جوشکاري خطوط لوله

در هرروز کيلومترها خط لوله فولادي در سراسر جهان براي استفاده هاي متنوع شهري و صنعتي ساخته مي شود. اصلي ترين روش جوشکاري که براي نصب خطوط لوله مورد استفاده قرار مي گيرد جوشکاري دستي با الکترودهاي روکشدار است که به لطف تنوع و سادگي کاربرد آن هنوز هم پراستفاده ترين روش است. با اين وجود براي محدود کردن هزينه ها و افزايش بهره وري جوشکاري مخصوصا در مسيرهاي طولاني، سازندگان بسياري روشهاي جوشکاري نيمه اتوماتيک يا کاملا اتوماتيک با مفتول يکپارچه يا مفتول جوشکاري با پوشش محافظ گازي را ترجيح داده اند. اين راهنما در مورد هر دو روش توضيح مي دهد. بخش زيادي از کتاب به جوشکاري دستي که امروزه به صورت گسترده بکار برده مي شود با تاکيد بر تجربيات عملي و ارزيابي کيفيت اختصاص داده شده است، با اين وجود روشهاي مدرن که در آينده کاربردهاي بيشتري خواهند يافت نيز مورد توجه قرار گرفته اند. پيش فرض اين کتاب بر اين است که قادر باشد مهمترين نيازمنديهاي تکنسينها و جوشکارها را برآورده سازد، با اينحال اين کتاب مي تواند اطلاعات مفيد و پايه تجربي محکمي را درباره پروسه هاي جوشکاري و مصالح پرکننده و وسايل جوشکاري براي خواننده فراهم کند.

نویسندگان:‌ اميرساعدي داريان، مسعود ضيائي

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.