راهنماي جامع نرم‌افزار Perform 3D

Perform 3D برنامه ‌ا‌ي خاص با تمركز ويژه روي طراحي مقاوم لرزه‌اي است. با استفاده از اين برنامه مي‌توان سازه‌هاي پيچيده‌ را به صورت غير خطي و بر اساس حالت¬هاي حدي مختلف مقاومت و تغيير شكل، تحليل كرد.تحليل‌هاي غير خطي مي‌توانند به صورت استاتيكي و يا ديناميكي روي يك مدل انجام شوند، همچنين مي توان بارها را در مراحل متفاوت بر سازه اعمال نمود. به عنوان مثال، بار ديناميكي زلزله مي‌تواند پس از بار استاتيكي غير خطي وارد شود. در اين کتاب سعي شده تمامي جزييات مربوط به مراحل مختلف اعم از مدلسازي , تحليل و در نهايت برداشت نتايج و خروجي ها از نرم افزار به زباني ساده , گويا و در عين حال دقيق ذکر شود. خواننده با مطالعه اين کتاب تمامي دستورات و عملگر هاي مختلف نرم افزار را فراخواهد گرفت و با اندکي تجربه و شکيبايي مي تواند مهارت لازم را کسب و از اين نرم افزار به عنوان ابزاري قدرتمند استفاده نمايد. علاوه بر اين در فصل چهلم کتاب سعي شده با ذکر يک مثال دستورات و موارد ارائه شده در طول فصول قبلي کتاب به صورت عملي نشان داده شود. مطالعه دقيق اين فصل و اجراي ان درمحيط برنامه قطعا به خواننده گرامي جهت کسب تجربه و اطمينان از توانايي به کارگيري اموخته هاي خود از اين نرم افزار کمک خواهد کرد . در خاتمه ضمن سپاسگذاري از دانش پژوهان گرامي خواهشمند است نظرات و انتقادات خود را براي ما ارسال نمايند.

نویسندگان:‌ اميرساعدي داريان، ياشار زرين‌قلم

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.